PORTUGAL                     MADEIRA                     AZORERNE                     GRÆKENLAND

GENERELLE BETINGELSER:

 

ADMINISTRATIONSGEBYR udgør 75,- kr pr. pers.

Til dækning af bidrag til ansvarsforsikring, sikkerhedsfond, Rejsegarantifond mv.

 

REJSEPLAN:
Planen angiver de på udskriftsdato gæl-dende flytider. Modtager Svante Rejser rettidig besked om evt. ændringer, vil disse blive oplyst hurtigst muligt. De på flybillet-ten anførte datoer og tider er altid gældende. Forbehold for ændring af rejserute og flytider, aflysninger mv. bestemt af flyselskaberne.

 

BETALINGSBETINGELSER:
1: Ved modtagelse af faktura betales min. 500 kr i depositum pr. pers. Specielle landarrangementer og/eller betingelser på flybillet kan medføre højere depositum.
2: Restbeløb skal være Svante Rejser i hænde senest 35 dage før afrejse.

Ved forfalden saldo ser Svante Rejser sig be­rettiget til at opkræve renter og rykker­gebyr iflg. gældene kreditlovgivning.

 

REJSEDOKUMENTER:
Fremsendes senest en uge efter modtagelse af restbeløb.


FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER:
Svante Rejser forbeholder sig retten til at forhøje rejsens pris såfremt: prisen på fly­billetter eller landarrangementer reguleres som følge af forhold udenfor Svante Rejser; prisen ændres som følge af valutajuste­ringer; rejsearrangementet påføres afgifter, vederlag ell. lign. af Den danske Stat, EU eller tredie land.  


ÆNDRING AF OPHOLD:
Svante Rejser ændrer uden beregning. Såfremt leverandør evt. opkræver gebyr, oplyses dette inden ændring foretages.

 

ANNULLERING AF OPHOLD:
Ved annullering til og med 22 dage før ankomst er deposiutm tabt. Fra og med 21 dage før ankomst har den rej­sende ikke krav på godtgørelse.

 

ÆNDRING AF FLYBILLET:
Afhænger af billettype og flyselskab – kontakt os for yderligere info.

 

ANNULLERING AF FLYBILLET:
Ved køb af ren flybillet skal fakturabeløb betales ved modtagelse af faktura. Ved evt. efterfølgende annuellering h
ar den rejsende ikke krav på godtgørelse. Husk derfor at tegne en afbestillingsforsikring!

 

ÆNDRING AF PAKKEREJSE (= flybillet + landarrangementer):
Ændringer i en pakkerejse betragtes som en annullering og nybestilling.

 

ANNULLERING AF PAKKREJSE (= flybillet + landarrangementer):
Ved annullering til og med 36 dage før afrejse er depositum tabt. Fra og med 35 dage før afrejse har den rejsende ikke krav på godtgørelse.

 

VÆRNETING OG LOVVALG:
Sø- og Handelseretten i København. Evt. søgsmål skal afgøres efter dansk ret og an­lægges ved dansk domstol eller voldgift.

 

REKLAMATIONER:
Konstaterer den rejsende mangler undervejs eller på rejsemålet, skal der inden for rime­lig tid reklameres direkte til Svante Rejser's samarbejdspartner på stedet eller direkte til Svante Rejser, således at manglen kan søges afhjulpet. Manglende reklamation vil normalt medføre, at retten til at rejse erstat­nings­krav fortabes. Evt. erstatningskrav skal fremsættes skriftligt over for Svante Rejser senest 21 dage efter rejsens aflslut­ning.
 

 

REJSEFORSIKRING:
Såfremt rejsen foretages uden for EU lande eller der modtages tilskud ell. lign., anbefa­ler vi at tegne en rejseforsikring. Ved rejser inden for EU gælder kun ”Det blå Sygesik­ringskort”, som udelukkende dækker iflg. pågældende lands bestemmelser. Vi anbe­faler derfor at tegne en supplerende rejse­forsikring, som bl.a. indeholder evt. hjem­transport.

 

AFBESTILLINGSFORSIKRING:
Vi anbefaler at tegne en afbestililngsforsikring, såfremt du/i ikke har en sådan i forvejen.

 

VISA & VACCINATIONER:
Til en række lande kræves visa og/eller vaccinationer før indrejse. Vær meget opmærksom på at have visa i orden til dit/dine rejsemål. Visa skal som regel søges personligt, den rejsende er derfor SELV ANSVARLIG for at visa mv. er på plads før indrejse. Oplysninger om anbefalede og/eller påkrævede vaccinationer kan fås hos egen læge.

 

REJSEGARANTFOND:
Registreringsnummer: 2172

 

SVANTE REJSER
4230 Skælskør
Tlf.: 335 2525
Epost:: info@svante.dk
CVR: 3247 8921

 

April 2019 / Med forbehold for tastefejl.

Bemærk:

- at Svante Rejser ikke modtager betalings- eller kreditkort.

AZORERNE:

Rundrejse på egen hånd - São Miguel & Terceira. Incl. fly, ophold og indenrigs- billetter: 12 nætter fra 8.840 kr pr. pers. v. 2 pers. Læs mere HER.

AZORERNE:

Rundrejse på egen hånd - São Miguel, São Jorge, Pico og Faial. Incl. fly, ophold og indenrigsbillet. 16 nætter fra 10.100 kr pr. pers v. 2 pers. Læs mere HER.

 

MADEIRA KOMBI

3 nætter i Funchal + 4 nætter ude på øen, incl. billeje.
Fra 6.100 kr pr. pers.
Læs mere HER.

SVANTE REJSER
Tlf.: 3315 2525
Mandag kl. 10:00 -14:00
Onsdag kl. 13:00 - 17:00
Epost: info@svante.dk

1987 - 2017
  30 år med individuelle kvalitetsrejser

PORTUGAL - MADEIRA
AZORERNE- GRÆKENLAND

BANK MV.:
Andelskassen Faster/Oikos
Reg.nr.: 5958 Kontonr.: 000 200 9342
Rejsegarantifond nr. 2172
CVR 3247 8921